Stanovi

Građevinska direkcija Srbije prodala je sve stanove u naselju Dr Ivan Ribar.