Naselje Stepa Stepanović

O stambenom kompleksu

Koncept uređenja prostora zasniva se na transformaciji kompleksa kasarne "Stepa Stepanović" u stambeno-poslovni kompleks sa pratećim sadržajima.

Stambeni deo kompleksa osmišljen je tako da budućim stanarima obezbedi pre svega privatnost i mir u svakodnevnom životu u naselju.

Stambene zgrade su grupisane u sedam prostorno - funkcionalnih celina, a internom saobraćajnom i pešačkom mrežom povezane su sa već postojećom infrastrukturom koja okružuje naselje. U zgradama koje su orijentisane prema središnjoj saobraćajnici kompleksa u prizemljima je planirano poslovanje.

Ceo koncept naselja se zasniva na umerenom saobraćaju u okviru kompleksa, što će omogućiti mir stanarima.

Postojeći saobraćajni pristup sa Kružnog puta se zadržava i rekonstruiše, a definisana su su i dva nova pristupa iz Kumodraške ulice. Projektantskim rešenjem je omogućen i alternativni pristup iz Ulice vojvode Stepe.

Zeleno naselje

Postignuti procenat slobodnih i zelenih površina je u proseku oko 50% površine čitavog naselja. U većoj meri su sačuvana postojeća kvalitetna stabla, a planirano je podizanje grupacija novih zasada.

Unutar naselja planirane su grupacije zelenila, igrališta za decu, sportsko rekreativni sadržaji koji su međusobno povezani pešačkim stazama i u potpunosti nezavisni od automobilskog saobraćaja.

Škole, vrtići, tržni centar i dom zdravlja

Svi potrebni prateći sadržaji definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 13.300 stanovnika. Planirane su dve osnovne škole, dve predškolske ustanove i depandans u okviru desetominutne pešačke izohrone u odnosu na stambene zgrade u kompleksu.

U centralnom delu kompleksa planirana je parkovska površina i poslovno-komercijalni objekat sa svim potrebnim sadržajima za snabdevanje stanovnika.

Kvalitet života obezbeđuju moderna arhitektonska rešenja, tehnološke inovacije u izgradnji, ekološki materijali, odgovorno upravljanje kompleksom i koncept "sve na jednom mestu".

Karakteristike naselja

  • 42 hektara naselja
  • 44 objekta sa 4.616 stanova od 33 do130 m2
  • 146 lokala
  • 1.430 garažnih mesta
  • 3.300 parking mesta
  • 9,5km novih saobraćajnica
  • funkcionalna organizacija prostora
  • zelene površine

Galerija