Rokovi useljenja

Pregled termina za primopredaju stanova na lokaciji "Stepa Stepanović"


Objekat Izvođač Planirani period primopredaje
Početak Kraj
Napomena
5A GDP Banković, Crna Trava 30.01.2014. Izvršena primopredaja
6A "DENEZA M - INŽENjERING" d.o.o. Novi Beograd 14.10.2013. 18.10.2013. Izvršena primopredaja
6I GRADING, Paraćin 30.12.2013. Izvršena primopredaja
6J GRADING, Paraćin 30.12.2013. Izvršena primopredaja
6Z GRADING, Paraćin 18.02.2014 28.02.2014. Izvršena primopredaja